Kaartclub BOB

Op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand heeft de kaartclub haar vaste klaverjasmiddag in het BOB-gebouw. De middag begint om 13:30 uur en er wordt gespeeld om vleesprijzen.